PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

 1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu adresu pardavimai@eldoradovaises.lt
 2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.
 3. Taisyklių 1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
 4. Taisyklių 3 punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
  1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  3. taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, „Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvpos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
 5. Pirkėjo pateikti užsakymai, kai prekėms pristatyti pasirinkta kita (sekanti) po užsakymo pateikimo einanti diena neatšaukiami. Atsisakęs priimti prekes Pirkėjas atlygina Pardavėjui greitai gendančių prekių kainą bei prekių pristatymo ir kitas logistikos išlaidas (prekių kelionės iš tiekėjo į sandėlį, prekių sudėliojimo į Termo dėžę bei kitas išlaidas).
 6. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 7. Pirkėjas įsigijęs nekokybišką prekę ar prekę, kurios galiojimo terminas yra pasibaigęs, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises.
 8. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo nurodytu prekių grąžinimo/keitimo laiku ir adresu. Visos su prekių keitimu ir/ar grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui.
 9. Grąžinant ar keičiant Internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
 10. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 11. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes ir raštu pareikalavo grąžinti pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekes. Pirkėjui nepareikalavus grąžinti pinigus, šie pinigai panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui Internetinėje parduotuvėje kito apsipirkimo metu.

ATSAKOMYBĖ

 1. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.